Competenţa interculturală şi relevanţa ei pentru locul de muncă co-creativ

Joost Levy (TSTA-O, CTA-E, Terapeut - psihologia sănătăţii)

Conferinţă: Duminică, 30 octombrie, 09.00 - 16.45

În fiecare profesie şi în fiecare rol avem de-a face cu comunicarea interculturală: în educaţie, servicii de sănătate, organizaţii guvernamentale sau companii. În comunicare, noi folosim imaginile pe care le avem despre celălalt. Este necesar să ne întrebăm despre cadrul de referinţă pe care îl folosim în comunicarea noastră verbală şi non-verbală dacă este aliniat cu cadrul de referinţă al celeilalte persoane. Fiecare îşi are propriile structuri culturale în care gândurile, emoţiile şi comportamentele sunt grupate într-o constelaţie unică, aceasta conţinând elemente individuale, structuri şi tipare familiale, religioase, locale, regionale, naţionale şi internaţionale. În mare măsură, nu suntem conştienţi de elementele tipice ale acestei structuri, dar ele sunt prezente în comportamentul nostru şi influenţează din plin calitatea comunicării noastre. Cu cât suntem mai conştienţi de aceste elemente şi diferenţe, precum si calitatea lor, cu atât mai mult putem să stabilim contactul cu ceilalţi şi să comunicăm cu ei.

Diverşi autori AT au scris despre şi au explorat aceste diferenţe şi moduri de a le depăşi.

În acest workshop vom lucra cu scurte experienţe ale acestor diferenţe, pentru a ajunge la o înţelegere mai profundă a lor şi pentru a ne îmbunătăţi comunicarea cu oamenii din jur şi cu cei a căror cultură este în mod evident diferită de a noastră.

Relevanţa temei

În lumea noastră internaţională, cu mulţi oameni care migrează de voie sau sub presiune, avem de-a face cu diversitatea în fiecare ceas al vieţii noastre personale şi profesionale. Acest workshop urmăreşte să adauge un alt nivel de înţelegere relevanţei conştientizării acestor diferenţe, astfel încât participanţii să poată contribui într-un mod mai potrivit la o interacţiune ok – ok. Sarcinile vor fi îndeplinite mai uşor, cu mai multă creativitate şi distracţie.

Cui se adresează workshopul

Tuturor celor care vor sa aducă o contribuţie pozitivă şi constructivă pentru viaţa lor şi pentru societate.

Ce vor dobândi participanţii

  • O perspectivă asupra unicităţii propriului context cultural şi a diferenţelor faţă de alţii, atât apropiaţi, cât şi mai depărtaţi.
  • Abilităţi de a explora diferenţele şi de a le celebra într-un dialog constructiv.
  • Conştientizarea relevanţei lucrului cu aceste diferenţe în context organizaţional.