Teoria energiei a lui Berne şi cultura

Cathy McQuaid (TSTA-P)

Conferinţă: Sâmbătă, 29 octombrie, 10.45 - 17.30

În acest workshop ne vom uita la teoria energiei din AT, conform căreia oamenii sunt văzuţi ca sisteme energetice care interacţionează unul cu altul, precum şi la implicaţiile acestei teorii asupra culturilor.

Workshopul va fi în mare măsură experienţial şi participanţii vor fi invitaţi să contribuie cu propriile idei, experienţe şi cunoştinţe. Teoria va fi predată pornind de la principiile de bază, nu sunt necesare cunoştinţe prealabile de AT.

Vor fi binevenite diversitatea şi diferenţele, iar participanţii sunt încurajaţi să contribuie cu propriile idei şi cu disponibilitatea de a împărtăşi din puncte de vedere diferite. Suntem invitaţi să facem din acest workshop un creuzet pentru idei, cu perspectiva de a aduce împreună şi de a căuta dezvoltarea acceptării a diferenţelor în spiritul „Eu sunt OK, Tu eşti OK, Ei sunt OK”.