Lucrul cu dinamica grupurilor

Joost Levy (TSTA-O, CTA-E, Terapeut - psihologia sănătăţii)

Conferinţă: Sâmbătă, 29 octombrie, 10.45 - 17.30

Eric Berne a descris un model al grupurilor, în care a oferit o imagine clară a lucrului cu graniţele organizaţionale. Teoria şi practica psihodinamică aduc interpretări adiţionale ale dinamicilor individuale şi de grup din terapia de grup aplicate în practica de zi cu zi în contexte profesionale organizaţionale.

Vom începe workshopul cu contractarea referitoare la ziua noastră de workshop, apoi vom crea 3 sesiuni experienţiale în care vor fi explorate dinamicile de grup. Pe baza acestor activităţi, vom trece în revistă experienţele membrilor grupului şi le vom pune în legătură cu cadre teoretice relevante oferite de către Eric Berne, Melanie Klein, Donald Winnicott şi alţii. La sfârşitul workshopului, ne vom concentra atenţia asupra transferului celor învăţate în lumea participanţilor.

Relevanţa temei

Workshopul este relevant pentru toţi profesioniştii care lucrează cu sau în grupuri. Va sprijini înţelegerea modului în care lucrul cu graniţele grupului în organizaţii este o abilitate generală în viaţa profesională şi un sprijin în asumarea conducerii în plan personal şi profesional. Această autoritate poate fi în rolul de manager, dar şi în rolul de angajat, sau de profesionist care trebuie să coopereze cu alţii, sau de consultant, coach ori profesor. Cu cât mai mult puteţi înţelege mecanismele complexe ale dinamicii de grup şi să vă asumaţi propria parte în aceasta, cu atât mai multă influenţă puteţi avea în rolurile dumneavoastră specifice.

Cui se adresează workshopul

Tuturor celor care lucrează în organizaţii mici sau mari şi care vor să-şi dezvolte influenţa în rolurile lor specifice. De asemenea, celor care lucrează cu grupuri în organizaţii din rolul de manager, coach, consultant sau terapeut.

Ce vor dobândi participanţii

  • O înţelegere a complexităţii dinamicii de grup şi a funcţiei acesteia în dezvoltarea unui climat de lucru productiv, focalizat pe sarcini.
  • O înţelegere a propriilor tipare în grupuri, a propriilor experienţe cu comportamente individuale opţionale şi a efectelor lor în privinţa sarcinii principale.
  • Cunoştinţe despre diferite modele de dezvoltare a grupurilor şi despre legăturile dintre aceste modele.
  • Experienţă cu modul în care rezistenţa este produsă în grupuri, cu felul în care toate comportamentele sunt legate de sarcina grupului şi cum toate comportamentele sunt oportunităţi de a pune în mişcare dezvoltarea organizaţională.
  • Curiozitatea de a învăţa şi de a experimenta mai mult din această temă importantă.