Şocul cultural si identitatea

Ioana Cupşa (PTSTA-P, CTA-P, Psiholog)

Conferinţă: Duminică, 30 octombrie, 11.00 – 13.15

Acesta este un workshop experienţial în care vă propun să explorăm fenomenul „şocului cultural” şi impactul său asupra identităţii individului. Cadrul propus pentru această explorare este acela al procesului de dezvoltare al şocului cultural bazat pe etape. În sensul larg, şocul cultural este un fenomen pe care o persoană îl poate trăi ca urmare a expunerii la experienţe de viaţă nefamiliare şi neaşteptate, care necesită o ajustare de rol şi formarea de noi identităţi. Acest fenomen, atât de des întâlnit azi într-o lume aflată în mişcare şi schimbare, rămâne deseori ne-numit creând disconfort, durere, tensiuni. Originea culturală este modelată la nivelul societăţii, familiei şi la nivel organizaţional. Toţi oamenii sunt conectaţi cultural şi dezvoltă propria identitate care integrează valori, atitudini şi credinţe despre cultura de origine. În acest sens, aculturaţia este definită în Wikipedia ca „explicând procesul de schimbare culturală şi schimbare psihologică ca rezultat al întâlnirii dintre culturi”.

Pornind de la crearea unui cadru de învăţare şi explorare sigur si antrenant, participanţii sunt invitaţi să dezvolte, pe baza propriei experienţe personale sau/şi profesionale, precum şi a discuţiilor şi exerciţiilor din grup, un model de înţelegere a etapelor şocului cultural şi a felului în care el influenţează identitatea unui individ.

Iată câteva întrebări la care vă invit să reflectăm împreună:

  • Cum luăm în considerare atât la nivel personal, cât şi profesional, implicaţiile pe care şocul cultural le are asupra vieţii noastre sau a altor persoane?
  • Ce şi cum putem învăţa despre noi sau despre ceilalţi prin acest proces al şocului cultural şi al formării de noi identităţi?
  • Cine suntem şi cine am putea deveni imersându-ne într-o cultură nouă sau prin trecerea prinr-o schimbare radicală?
  • Ce este necesar să facem şi/sau să schimbăm ca o comunitate AT pentru a ne pregăti pentru viitor?

Format: workshop.
Număr de participanţi: maxim 20.